Úřední deska - Stav k 22.05.2018 1 - 25 z 439  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Územní a stavební řízení SP -Hlubočky, Na Orátě-obnova vodovodu DN100 SMOL/123003/2018/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.05.2018 06.06.2018 SP_-Hlubocky_Na_Orate-obnova_vodovodu_DN100.pdf (548,6 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Baláž Luboš (82) - Rozhodnutí-VD SMOL/112657/2018OSC/EOOPCD/Nov Z 82/18/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Luboš Baláž
Palackého 623/15, 772 00 Olomouc
21.05.2018 06.06.2018 Balaz_Lubos_82_-_Rozhodnuti-VD.pdf (98,6 kB)
Exekutorské úřady 120 EX 10825/14-320-Dražební jednání SMOL/123968/2018/OKT/SPIS/Kol 238/18 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
21.05.2018 12.09.2018 U10825-14-0320-180521082445.pdf (123,8 kB)
Exekutorské úřady 185EX 3/18d-2 Dražební vyhláška - dobrovolná dražba EX 3/18d-2 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
21.05.2018 21.06.2018 18000032.pdf (113,0 kB)
Uzavírky 02-01-03 - UU - Rybničí x Kolmá - napojení inž. sítí k RD (voda, plyn, kanalizace) - rozhodnutí SMOL/119114/2018/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
21.05.2018 28.05.2018 PRDZ_UU_Rybnicni_118644-18-vlaan-20180515-0822110666.pdf (304,0 kB)
02-01-03_-_UU_-_Rybnici_x_Kolma_-_napojeni_inz._siti_k_RD_-_rozhodnuti_.pdf (383,3 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017 SMOL/122510/2018/OE/RFS/KOT Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 Zaverecny_ucet_-_vysledky_hospodareni_SMOl_za_rok_2017_-_duvodova_zprava.pdf (632,6 kB)
Priloha_c._1_-_Cast_D_-_Zaverecny_ucet_-_financni_vyporadani_se_statnim_rozpoctem_za_rok_2017.pdf (959,3 kB)
Priloha_c._1_-_Cast_A_B_C_-_Zaverecny_ucet_-_vysledky_hospodareni_SMOl_2017.pdf (2,7 MB)
Priloha_c._3_-_Zapis_FV_ZMO__25_4_2018.pdf (969,3 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017 - příl. č. 2 SMOL/122516/2018/OE/RFS/KOT Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 Priloha_c._2_-_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_SMOl_za_rok_2017.pdf (17,2 MB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021 SMOL/122521/2018/OE/RFS/KOT Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_2019_-_2021_-_duvodova_zprava.pdf (144,5 kB)
Priloha_c._1_-_4_-_SVR_2019_-_2021.pdf (382,1 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Oznámení o návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021 SMOL/122534/2018/OE/RFS/KOT Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 Oznameni_o_zverejneni_Navrhu_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_SMOl_na_rok_2019_-_2021_.pdf (122,3 kB)
Územní a stavební řízení SP -Doloplazy, V+K, propojení U Prádel a U Staré Mlékáry SMOL/121152/2018/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.05.2018 03.06.2018 SP_-Doloplazy_V_K_propojeni_U_Pradel_a_U_Stare_Mlekary.pdf (566,2 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Účetní závěrka SMOl k 31. 12. 2017 SMOL/122546/2018/OE/RFS/KOT Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 Priloha_2_zprava_audit.pdf (1,2 MB)
Priloha_3_inventarizacni_zprava.pdf (922,2 kB)
Priloha_1_ucetni_zaverka.pdf (12,2 MB)
Priloha_4_protokol.pdf (605,2 kB)
Ucetni_zaverka_SMOl_k_31._12._2017_-_duvodova_zprava.pdf (199,6 kB)
Exekutorské úřady 167 EX 11853/15-225-odročení dražby SMOL/122365/2018/OKT/SPIS/Kol 236/18 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
18.05.2018 04.06.2018 U11853-15-0225-180517101321.pdf (101,7 kB)
Uzavírky 02-01-03 - UU - Lidická 2 - pokládka kabelů NN - rozhodnutí SMOL/118526/2018/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.05.2018 30.05.2018 117758-18-vlaan-20180514-1608020568.pdf (393,6 kB)
02-01-03_-_UU_-_Lidicka_2_-_pokladka_kabelu_NN_-_rozhodnuti.pdf (381,4 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-04 – SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení SMOL/117908/2018/OS/PK/Sim Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
18.05.2018 04.06.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-04_SP_-_2018_-_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni.pdf (430,7 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO ÚR o změně využití území veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/113895/2018/OS/US/Var Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
18.05.2018 04.06.2018 MX-5070N_20180222_083226-varpe-20180222-0932350326.pdf (809,3 kB)
OS_USO_UR_o_zmene_vyuziti_uzemi_verejnou_vyhlaskou_2013_-_Dobyvani_sterkopisku_Grygov.pdf (598,7 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 120. schůze Rady města Olomouce, konané 14.5.2018 SMOL/122804/2018/OKP/ORG/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
18.05.2018 18.06.2018 Usneseni_120._RMO_14._5._2018.pdf (56,7 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 121. schůze Rady města Olomouce, konané 15.5.2018 SMOL/122812/2018/OKP/ORG/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
18.05.2018 18.06.2018 Usneseni_121._RMO_15._5._2018_-_anonymizace.pdf (295,4 kB)
Územní plánování RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova, veřejné projednání SMOL/119327/2018/OKR/KVIDI/Luc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.05.2018 26.06.2018 Verejne_projednani_navrhu_regulacniho_planu_verejnou_vyhlaskou_.pdf (365,5 kB)
Obecná oznámení veřejnosti Změna - 20. výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů SMOL/119486/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.05.2018 04.07.2018 20_vyzva_k_predkladani_projektovych_zameru_ZMENA.pdf (443,4 kB)
Obecná oznámení veřejnosti 32. výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů SMOL/119479/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.05.2018 05.04.2019 32_vyzva_k_predkladani_projektovych_zameru.pdf (357,6 kB)
Obecná oznámení veřejnosti 15. výzva ZS k předkládání žádostí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu SMOL/119355/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
17.05.2018 31.10.2018 15.V_ZS_ITI_terminaly_III.pdf (763,6 kB)
Obecná oznámení veřejnosti 39. Výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů SMOL/119122/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.05.2018 05.06.2018 39_vyzva_k_predkladani_projektovych_zameru.pdf (552,0 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/121614/2018/MPO/PDO/PS/Kor 2018/017044 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
17.05.2018 17.09.2018 Pes_Prerovska.pdf (49,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mádrová Marie - Us. opatrovník-VD SMOL/121731/2018/OSC/EOOPCD/Neu Z 119/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Marie Mádrová
Chválkovická 107/8, 779 00 Olomouc
17.05.2018 04.06.2018 Madrova_Marie_-_Us.opatrovnik-VD.pdf (98,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mádrová Marie - ZSŘ-VD SMOL/121730/2018/OSC/EOOPCD/Neu Z 119/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Marie Mádrová
Chválkovická 107/8, 779 00 Olomouc
17.05.2018 04.06.2018 Madrova_Marie_-_ZSR-VD.pdf (98,4 kB)
 1 - 25 z 439