Úřední deska - Stav k 26.09.2018 1 - 25 z 583  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 9. 2018 - záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Povel formou veřejné elektronické aukce SMOL/226908/2018/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
25.09.2018 14.11.2018 RMO_ze_dne_18__9__2018_-_zamer_prodat_nemovitou_vec_v_k__u__Povel_formou_verejne_elektronicke_aukce.pdf (284,9 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 9. 2018 - záměry prodeje nemovitých věcí, popř. jejich částí SMOL/226880/2018/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
25.09.2018 19.10.2018 RMO_ze_dne_18__9__2018_-_zamery_prodeje_nemovitych_veci_popr._jejich_casti.pdf (303,3 kB)
Uzavírky 02-01-03 - UU - III/43622 V.Týnec,Čechovice - stavba III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice, re SMOL/228475/2018/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
25.09.2018 17.12.2018 PRDZ_UU_III-43622_V._Tynec_Cechovice_224484-18-vlaan-20180924-1407520015.pdf (504,6 kB)
02-01-03_-_UU_-_III43622_V.Tynec_Cechovice_-_stavba_III43621_III43622_Velky_Tynec_Cechovice_rek._sil._II._Etapa_-_rozhodnuti.pdf (471,1 kB)
Dopravní značení 04-12 - PRDZ UU - III/43622 - stavba III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice - rek. sil. II. Eta SMOL/228157/2018/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
25.09.2018 11.10.2018 PRDZ_UU_III-43622_V._Tynec_Cechovice_224484-18-vlaan-20180924-1407520015.pdf (504,6 kB)
04-12_-_PRDZ_UU_-_III43622_-_stavba_III43621_III43622_Velky_Tynec_Cechovice_-_rek._sil._II._Etapa_-_stanoveni.pdf (617,2 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Usnesení o povolení změny obsahu podání §41 SŔ SMOL/226254/2018/OS/US/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
25.09.2018 11.10.2018 MX-5070N_20180921_084012-filev-20180921-0940120918.pdf (658,3 kB)
OS_USO_Usneseni_o_povoleni_zmeny_obsahu_podani_41_SR.pdf (488,5 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - sil. Štarnov - Březc SMOL/227026/2018/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2018 11.10.2018 MX-5070N_20180921_105457-jankv-20180921-1158110320.pdf (288,3 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_sil._Starnov_-_Brezce.pdf (530,8 kB)
Obecná oznámení veřejnosti 43. výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů SMOL/224691/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
24.09.2018 25.10.2018 Vyzva_c._43_nositele_ITI_OA_-_Pamatky_II.pdf (8,3 MB)
Obecná oznámení veřejnosti 19.výzva ZS k předkládání žádostí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu SMOL/224671/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
24.09.2018 31.12.2019 19.vyzva_ZS_Pamatky_II.pdf (8,6 MB)
Územní plánování Změna č. VII Územního plánu Olomouc - společné jednání SMOL/223786/2018/OKR/Kuk Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2018 09.11.2018 Verej._vyhl._spol._jednani_.pdf (380,9 kB)
Územní plánování Společné jednání o návrhu Změny č.1 Územního plánu Charváty - veřejná vyhláška SMOL/221692/2018/OKR/UPA/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Obec Charváty, IČ:00635715
DS: u3hbr7i, 98, 783 75 Charváty - Charváty, Česká republika
24.09.2018 09.11.2018 Spolecne_jednani_o_navrhu_Zmeny_c.1_Uzemniho_planu_Charvaty_-_verejna_vyhlaska_.pdf (379,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - kočka SMOL/227391/2018/MPO/PDO/PS/Kal 2018/032007 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.09.2018 24.01.2019 Nalez_kocky_2018_032007.pdf (345,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/227390/2018/MPO/PDO/PS/Bro 2018/032189 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.09.2018 24.01.2019 Nalez_psa_2018_032189.pdf (466,2 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/227388/2018/MPO/PDO/PS/Bro 2018/032183 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.09.2018 24.01.2019 Nalez_psa_2018_032183.pdf (441,4 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-16 - SP - Usnesení o zastavení řízení SMOL/227140/2018/OS/PK/Pav Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
24.09.2018 10.10.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-16_-_SP_-_Usneseni_o_zastaveni_rizeni.pdf (564,7 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o zrušení ŽO SMOL/227359/2018/OZIVN/RGR/Hol Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
René Prucek, IČ:64098265
Werichova 655/17, 779 00 Olomouc - Nové Sady, Czech Republic
24.09.2018 11.10.2018 RZP-380501-2018-227359.pdf (130,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení ŽO SMOL/227352/2018/OZIVN/RGR/Hol Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Jiří Johanes, IČ:12078646
39, 783 16 Tovéř - Tovéř, Czech Republic
24.09.2018 11.10.2018 RZP-380501-2018-227352.pdf (150,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení řízení SMOL/227315/2018/OZIVN/RGR/Hol Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Pavel Müller, IČ:87864754
Na střelnici 301/42, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
24.09.2018 11.10.2018 RZP-380501-2018-227315.pdf (129,1 kB)
Krajské úřady Výběrové řízení KUOK 99072/2018 KUOK 99074/2018 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
21.09.2018 07.11.2018 VR_-_zubni_lekarstvi_okres_Olomouc_-_ZPMV_OZP_-_99054.pdf (82,5 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/226512/2018/MPO/PDO/PS/Wei 2018/031833 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
21.09.2018 21.01.2019 Nalez_psa.pdf (506,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 9. 2018 - záměry pronajmout části nemovitých věcí SMOL/225787/2018/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
21.09.2018 08.10.2018 RMO_ze_dne_18__9__2018_-_zamery_pronajmout_casti_nemovitych_veci_-_restauracni_predzahradky.pdf (705,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 9. 2018 - záměry propachtovat části nemovitých věcí SMOL/225762/2018/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
21.09.2018 08.10.2018 RMO_ze_dne_18_9__2018_-_zamery_propachtovat_casti_nemovitych_veci.pdf (391,9 kB)
Územní a stavební řízení B. Němcové - rekonstrukce vodovodu SMOL/215888/2018/OZP/VH/Koz Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.09.2018 07.10.2018 B._Nemcove_-_rekonstrukce_vodovodu.pdf (707,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - kočka SMOL/226699/2018/MPO/PDO/PS/Bro 2018/031483 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
21.09.2018 21.01.2019 Nalez_kocky_2018_031483.pdf (407,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Veselovský Michal (176) - Rozhodnutí-VD SMOL/226868/2018OSC/EOOPCD/Nov Z 176/18/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Michal Veselovský
Řezáčova 425/2, 779 00 Olomouc
21.09.2018 08.10.2018 Veselovsky_Michal_176_-_Rozhodnuti-VD.pdf (297,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Hájek Lubomír - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/226152/2018/OSC/EOOPCD/Neu Z 188/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Lubomír Hájek
Topolová 424/9, 783 01 Olomouc - Slavonín
21.09.2018 08.10.2018 Hajek_Lubomir_188_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (294,0 kB)
 1 - 25 z 583